Zajęcia dodatkowe

Organizacja zajęć dodatkowych w roku szkolny 2016/2017:

1) W przedszkolu organizuje się zajęcia w ramach podstawy programowej:

 • język  angielski;
 • rytmika;
 • religia.

2) W przedszkolu są zorganizowane zajęcia dodatkowe:

 • grupowe zajęcia logopedyczne;
 • tańce;
 • karate;
 • hipoterapia (zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

3) Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w oparciu o programy  własne nauczycieli:

 • warsztaty plastyczne;
 • warsztaty teatralne;
 • muzykoterapia;
 • Integracja Sensoryczna;
 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

4) Zajęcia wspierające rozwój dziecka prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem „Słoneczko”:

 • dogoterapia (spotkania terapeutyczne dla dzieci z orzecznictwem).