Specjaliści

Najważniejszą kwestią dla nas jest integracja, szczególnie dzisiaj, gdy coraz częściej spotyka się dzieci z różnymi wadami rozwojowymi. Najprościej wyrównywać jest im szanse rozwojowe w ich środowisku rówieśniczym. Dla dzieci niepełnosprawnych kontakt ze zdrowymi rówieśnikami jest bodźcem mobilizującym, który umożliwia przekraczanie ograniczeń fizycznych i umysłowych. W placówce naszej skupia się uwagę nie na brakach dziecka, lecz na jego możliwościach. Dzieci zdrowe natomiast uczą się udzielania pomocy, współpracy, nie rywalizowania za wszelką cenę, ale tolerancji i akceptacji dla odmienności człowieka. Uczą się także, że niepełnosprawność jest częścią normalności, jest różnorodnością stanowiącą wyzwanie dla rozwoju osoby.

Nasze przedszkole oferuje pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bazując na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. Nauczyciele wykorzystują zróżnicowane metody oraz formy pracy pedagogicznej. Indywidualna praca z dzieckiem prowadzona jest w gabinecie terapii psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej.

DSC_0127 DSC_0534 DSC_0071 DSC_0072