Kadra

Pracownicy Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022

personel pedagogiczny:

 • dyrektor;
 • wicedyrektor;
 • 9 pedagogów wychowania przedszkolnego;
 • 5 pedagogów specjalnych;
 • psycholog;
 • logopeda kliniczny audiolog;
 • fizjoterapeuta;
 • katecheta;
 • lektor języka angielskiego;
 • rytmik;

personel administracyjny:

 • referent do spraw zaopatrzenia;
 • referent do spraw administracyjnych;
 • 5 pomoce nauczyciela;
 • szefowa kuchni;
 • 2 pomoce kuchenne;
 • 5 woźnych oddziałowych;
 • konserwator;
 • pracownik gospodarczy;
 • 2 dozorców nocnych.

Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje, które wykorzystują w pracy z dziećmi:

 • Integracja Sensoryczna;
 • Metoda Vojty;
 • Metoda PETO (Kierowanego Nauczania);
 • Metoda Bobathów;
 • Terapia ręki;
 • Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS;
 • Metoda HANDLE;
 • Terapia Behawioralna;
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
 • Kinezjologia edukacyjna P. Denisona;
 • Metoda Knillów;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • System komunikacji alternatywnej MAKATON;
 • Język migowy;
 • Wychowanie muzyczne;
 • Muzykoterapia;
 • Neurologopedia;
 • Oligofrenopedagogika z reedukacją;
 • Surdopedagogika;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Kurs z zakresu pracy z dziećmi z chorobami somatycznymi;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. J. Cieszyńskiej;
 • Glottodydaktyka B. Rocławskiego;
 • Odimienna metoda czytania dr I. Majchrzak;
 • Metoda TOMATIS
 • Metoda F. Froebela.