Logopeda

Podstawowym założeniem terapii logopedycznej jest pobudzenie rozwoju językowego, poprawa sprawności narządów mowy oraz różnego rodzaju ćwiczenia wad wymowy. W Przedszkolu Integracyjnym nr 39, logopeda prowadzi diagnozę, obserwację dzieci w zakresie rozwoju mowy, indywidualną i grupową terapię logopedyczną, konsultacje dla rodziców. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadza badania przesiewowe wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.  Praca logopedy obejmuje również konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka oraz opracowywanie samodzielnych opinii logopedycznych na temat rozwoju i osiągnięć komunikacyjnych dziecka.

Prowadzona terapia logopedyczna ma na celu:

  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
  • kształtowanie i doskonalenie prawidłowych funkcji pokarmowych i oddechowych,
  • usprawnianie funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności przekazywania informacji drogą werbalną,
  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń językowych,
  • korygowanie wad wymowy oraz usprawnianie językowe,
  • wprowadzanie alternatywnej komunikacji dla dzieci,
  • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej.

 W przypadku dzieci terapia ma charakter zabawy. Logopeda stara się, aby spotkania w gabinecie logopedycznym były pozytywnym doświadczeniem dla dziecka. Tylko wtedy, terapia ma szanse powodzenia, kiedy dziecko z przyjemnością uczęszcza na zajęcia, a rodzice