Psycholog

Okres przedszkolny to najważniejszy okres w życiu każdego dziecka. Dziecko odznacza się w tym wieku niebywałą wręcz chłonnością umysłu, nadzwyczajną aktywnością, nieodpartą chęcią poznawania świata i jego tajemnic, chęcią zdobywania nowych doświadczeń i wielorakich doznań. Dziecko, a szczególnie dziecko niepełnosprawne wymaga wiele uwagi, troski oraz wszechstronnego, osobistego i pełnego rozwoju ze strony najbliższego otoczenia. Aby, przebyć tę trudną, pełną wyzwań drogę potrzebuje opiekuna – przewodnika. W naszym przedszkolu tym przewodnikiem jest psycholog. W przyjaznym pokoju pełnym kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych spotyka się z naszymi dziećmi i ich rodzicami. W bezpośrednim kontakcie psycholog pomaga dzieciom (jak i ich rodzicom) możliwie szybko i łagodnie przejść przez trudny okres związany z przystosowaniem się do nowego otoczenia – przedszkola.

Psycholog prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, terapeutyczne wspierające i stymulujące rozwój dziecka w zakresie m.in.:

 • ćwiczenia koncentracji uwagi;
 • rozwijania percepcji wzrokowej;
 • usprawniana koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • kształtowania logicznego myślenia;
 • ćwiczenia motoryki dużej i małej;
 • kształtowania orientacji przestrzennej.

Psycholog w swojej pracy podejmuje wyzwania skierowane na:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka;
 • prowadzenie obserwacji dzieci w zakresie funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;
 • konstruowanie samodzielnych opinii psychologicznych na temat rozwoju i funkcjonowania dziecka;
 • współpracę z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych i zaburzeń w zachowaniu dziecka;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • współpracę z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego.

Systematyczna praca i współpraca z psychologiem, pozwoli jak najskuteczniej wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka przez co, da samemu dziecku poczucie wartości, radości i przyjemności.