Fizjoterapeuta

Fizjoterapia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, którą wykorzystuje się w procesie usprawniania.

W naszym przedszkolu rolą fizjoterapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej. Prowadzone są również badania przesiewowe mające na celu ocenę postawy ciała u dzieci uczęszczających do przedszkola. Dzieci w wieku przedszkolnym głównie borykają się z wadami postawy ciała, które najczęściej występują w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa. Oprócz tego do przedszkola uczęszczają dzieci, które z powodu zaburzeń ruchowych wymagają nieustannej rehabilitacji, która znacząco wpływa na poprawę jakości ich życia.

Po zbadaniu dziecka fizjoterapeuta wyznaczane sobie cele, które stara się osiągać w trakcie trwania procesu usprawniania. W pracy z dzieckiem obok ćwiczeń ruchowych – kinezyterapii, wykorzystywane są specyficzne metody terapeutyczne  m.in.  PNF (torowanie nerwowo- mięśniowe), metoda Vojty, integracja sensoryczna (SI) oraz Kinesiology Taping.

Praca fizjoterapeuty obejmuje: prowadzenie ćwiczeń indywidualnych poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń mających na celu kształtowanie cech motorycznych i wydolności fizycznej, rozpoznawanie możliwości motorycznych dziecka, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci.

Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii.