TERAPIA RĘKI

DLA KOGO?

 • zaburzenia napięcia mięśniowego;

 • nieprawidłowa postawa ciała;

 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej;

 • zaburzenia koordynacji obustronnej;

 • problemy z nauką i wykonywaniem czynności samoobsługowych
  i czynności dnia codziennego;

 • problemy z zabawami manualnymi, lub niechęć do tego rodzaju zabaw;

 • spowolnienie, przyspieszenie lub niedbałość podczas wykonywania czynności precyzyjnych;

 • nieustalona lateralizacja;

 • problemy grafomotoryczne;

 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego;

 • niechęć do dotykania niektórych faktur;

 • silna potrzeba dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych;

 • tak naprawdę dla każdego dziecka, ponieważ;

ruch to zdrowie;

– dzieci kochają te zajęcia, bo są po prostu ciekawe i wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom dziecka;

– zawsze może być lepiej niż jeszcze lepiej, więc dlaczego nie?:).

TERAPIA RĘKI MA NA CELU

 • zrównoważenie napięcia mięśniowego;

 • dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania;

 • poprawę stabilizacji centralnej;

 • doskonalenie koordynacji obustronnej;

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

 • doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała;

 • doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów wyizolowanych;

 • usprawnianie motoryki małej (pracy dłoni).