Archiwa kategorii: kategorie wydarzeń

kategorie to pojęcia, które opisują aktualności,

DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy, że nasze przedszkole
w miesiącu lipcu pełni dyżur wakacyjny.
Natomiast w sierpniu dyżur będzie pełniło
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
w Lublinie.

Informujemy, że zainteresowani rodzice/opiekunowie powinni zapisać dziecko na specjalnie przygotowanych listach, które są dostępne na grupach.
Ponadto prosimy pobrać i wypełnić stosowne deklaracje, które są dostępne w holu przedszkola.

Wypełnione deklaracje należy złożyć
w nieprzekraczanym terminie do 31.05.2023 r.
w sekretariacie przedszkola.