Rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Pisanki, kraszanki”

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz paniom nauczycielkom z lubelskich przedszkoli za trud włożony w wykonanie przepięknych pisanek na konkurs plastyczny ogłoszony przez nasze przedszkole.

Wpłynęło 49 kolorowych prac wykonanych z różnorodnych materiałów różnorodną techniką. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pisanki – kraszanki, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Wiktoria Gryka (Przedszkole „Lubliniaczek”)

II miejsce – Maja Czechowska (Szkoła Podstawowa nr 52 – grupa przedszkolna)

III miejsce – Magdalena Filipek (Przedszkole Integracyjne nr 39)

Zwycięzcom oraz wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie. 

Wiosenny spacer po łące – warsztaty z Rodzicami w gr. III

Dnia 4 kwietnia 2016 r. w grupie III, odbyły się zajęcia dla Dzieci i Rodziców, połączone z warsztatami plastycznymi pt. „Wiosenny spacer po łące”. Wspólne tworzenie obrazu wiosennego, techniką wydzieranka, dało Dzieciom i Rodzicom wiele radości z planowania działania oraz efektu wykonania. Wystawa w galerii, ukazała w pracach piękno, estetykę, uruchomioną wyobraźnię twórczą. Dzieci wraz z Rodzicami z dumą oglądały swoje prace, porównywały, rozmawiały na temat piękna wiosennej łąki.